Je kunt ervoor kiezen om reacties die je op je advertentie(s) ontvangt, naar een ander e-mailadres te laten sturen dan je hoofd (inlog) e-mailadres. Een ander e-mailadres toevoegen aan je account gaat als volgt:

  • Log in op Sexjobs en ga naar 'Mijn account'
  • Klik in het blokje 'Contact' op wijzigen
    Hier kun je een nieuw e-mailadres opgeven.

Vervolgens ontvang je op dit nieuwe e-mailadres een e-mail met een link. Klik op deze link om je e-mailadres te bevestigen. Hierna kun je dit e-mailadres gebruiken om mee te adverteren. Je kunt meerdere alternatieve e-mailadressen toevoegen aan je account (bijv. om diverse diensten van elkaar te scheiden.) Je inloggegevens veranderen niet door het toevoegen van een extra e-mail adres.
Heb je al eens een account aangemaakt bij ons met een bepaald e-mailadres, dan is het niet meer mogelijk om dit e-mailadres aan een ander account toe te voegen, ook niet als het account van dat e-mailadres inactief is. Je kunt dan drie dingen doen:

  1. Verwijder dat account (als je er nog toegang tot hebt), zodat het e-mailadres weer vrij komt om te gebruiken
  2. Gebruik een ander e-mailadres dat nog niet bekend is in ons systeem
  3. Maak een totaal nieuw e-mailadres aan.