In sommige categorieën ligt het aantal oplichtingsmeldingen hoog. Door deze categorieën betaald te maken, hopen wij zo veel mogelijk het kaf van het koren te scheiden.