Log in op je account en ga naar 'Mijn advertenties' Advertenties die niet online staan, zijn te vinden onder het offline tabblad.
Klik op 'Bewerken' om wijzigingen aan te brengen in je advertentie.
Wanneer je tevreden bent, klik dan op de groene balk 'Advertentie wijzigen'.

Je advertentie zal zo snel mogelijk opnieuw worden beoordeeld door het moderatieteam en indien goed online komen.