Wij van Sexjobs doen er veel aan om misbruik van gegevens tegen te gaan. Helaas kan het soms zijn dat er gegevens van je bij een advertentie staan welke er niet op wil hebben. 

Ons advies is om altijd eerst in contact te treden met de adverteerder. Dit kan door een bericht naar de adverteerder te sturen of om het telefoonnummer te bellen dat bij de advertentie staat en de adverteerder te vragen de gegevens te verwijderen. 

Reageert de adverteerder niet of wil hij de gegevens niet weghalen, stuur dan een e-mail naar support@sexjobs.nl vermeld dan wel het advertentie nummer dat bij de advertentie staat. Geef in het bericht duidelijk aan welke gegevens er misbruikt worden.

Wij zullen je melding beoordelen en indien noodzakelijk de advertentie verwijderen.