Sexjobs biedt een advertentieplatform waar vraag en aanbod bij elkaar komt en is geen tussenpersoon/bemiddelaar. Wij bieden puur en alleen advertentieruimte en hebben verder geen invloed op wat er onderling tussen onze adverteerders en klanten gebeurt en afgesproken wordt. De adverteerders werken in geen enkele wijze met of voor ons. Sexjobs kan daarom nooit verantwoordelijk nemen voor situaties die uit een overeenkomst voortvloeien.