Bij Sexjobs hebben wij geen 'fakerslijst'. Wij houden geen lijsten bij, noch van sekswerkers, noch van bezoekers. Wellicht dat er bij sekswerkers onderling zulke lijsten rouleren, maar daar staan wij buiten.