De naam die je bij je advertentie(s) staan is je profielnaam. Deze naam dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Alleen een voornaam is toegestaan en géén achternaam
  • Het namenveld mag geen contactgegevens bevatten
  • Het namenveld mag geen vreemde leestekens bevatten

Kortom: het namenveld is bedoeld voor een naam en niet voor andere teksten en/of omschrijvingen.

Voldoet je naam niet aan de regels, dan zal de advertentie hierom afgekeurd worden.