Maak de tekst van je advertentie zo leuk en aantrekkelijk mogelijk. Omschrijf duidelijk wat je zoekt of aanbiedt, om misverstanden te voorkomen. Let er ook op dat je in de juiste categorie adverteert, met het juiste label.

Hier volgen nog een aantal advertentieregels waar je je aan dient te houden. 

 • Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens in de advertentietekst te vermelden. Voor e-mailadres en telefoonnummer zijn er aparte velden. Achternaam en adresgegevens mogen helemaal niet genoemd worden.
 • Bedeladvertenties zijn niet toegestaan (zielige verhalen, direct geld nodig, etc.)
 • Het vragen of aanbieden van extreem grote bedragen is niet toegestaan.
 • Het vragen of aanbieden van een lening/voorschot/investering/etc. is niet toegestaan.
 • Het vragen of aanbieden van drugs en andere verdovende middelen is niet toegestaan.
 • Het vragen of aanbieden van bijles (huiswerk/(af)studeer/scriptie begeleiding) is niet toegestaan.
 • Het vragen of aanbieden van chauffeursdiensten is niet toegestaan.
 • Het vragen of aanbieden van beveiliging is niet toegestaan.
 • Het vragen naar woon- en/of werkruimte is niet toegestaan.
 • Het aanbieden van werkruimte is alleen toegestaan voor door Sexjobs geverifieerde bedrijven.
 • Openbare locaties zoals hotels, (vakantie)parken en andere niet-erotische locaties mogen niet bij naam genoemd worden. Locaties mogen wel omschreven worden. (Bijv. 'het hotel halverwege de A63.')
 • Er is geen rubriek voor 'verloren contacten.'
 • Het is niet toegestaan om zgn. 'fakers' in een advertentie aan te geven (deze kan je melden bij de Klantenservice.)
 • In de rubrieken onder 'Gangbang' moeten duidelijk tijd, datum, plaats en de dame(s) worden genoemd.
 • Alleen teksten in het Nederlands of Engels worden geaccepteerd.
 • Het promoten van zwangerschap is niet toegestaan
 • Geen donoradvertenties/bezwangeren van dames
 • Het is niet toegestaan om te adverteren voor verzending van bloed, urine, ontlasting, braaksel of sperma 

Voldoet je tekst niet aan de regels, dan zal de advertentie hierom afgekeurd worden.