Wanneer je een nieuwe advertentie plaatst, zal deze bovenaan de lijst van reguliere advertenties komen te staan. Dit moment is ook de tijdstempel die je advertentie meekrijgt. Naarmate de tijd verstrijkt, zal je advertentie zakken. Dit komt door nieuwe advertenties die na jou worden geplaatst en advertenties die omhoog worden geplaatst. Zilveren advertenties en gouden advertenties staan altijd boven de reguliere advertenties. Om zo hoog mogelijk in de lijst te blijven, hebben wij diverse opvalmogelijkheden:


Advertentie omhoog plaatsen
Wanneer je je advertentie omhoog plaatst, krijgt je advertentie daarmee een nieuwe tijdstempel. Deze tijdstempel bepaalt de positie in de lijst. Let op: Een reguliere advertentie komt na omhoog plaatsing bovenaan de reguliere advertenties te staan, maar nooit boven de zilveren advertenties en gouden advertenties. Je kunt je advertentie omhoog plaatsen door te bellen of met een credit.


Zilveren advertentie 
Op het moment dat jij van je reguliere advertentie een zilveren advertentie maakt, komt deze in de lijst van zilveren advertenties te staan. De lijst van zilveren advertenties staat boven de lijst van reguliere advertenties. Zilveren advertenties zijn in de lijst te herkennen aan een zilveren sterretje linksboven bij de advertentie. De aanschaf van een zilveren advertentie wil overigens niet zeggen dat je daarmee automatisch op de eerste positie in die lijst terecht komt. De tijdstempel bepaalt ook hier de positie van de advertentie in de lijst. Een zilveren advertentie kan dus ook zakken in die lijst en weer omhoog geplaatst worden in de lijst. Een zilveren advertentie zal wel altijd boven de reguliere advertenties blijven staan. Je zult opmerken dat er in de ene rubriek meer advertenties staan dan in een andere. In een rubriek waarin veel wordt geadverteerd, zal je advertentie sneller zakken.


Gouden advertentie 
Op het moment dat jij van je reguliere advertentie een gouden advertentie maakt, komt deze in de lijst van gouden advertenties te staan. De lijst van gouden advertenties staat boven de lijst van zilveren advertenties en reguliere advertenties. Gouden advertenties zijn in de lijst te herkennen aan een goud sterretje linksboven bij de advertentie. 


Sticker
Naast de titel van je advertentie kun je een zgn. sticker plaatsen. Dit is een gemarkeerd stukje tekst, die extra opvalt in de advertentielijst. (Let op: Deze tekst mag geen leestekens bevatten!)


Opvalmogelijkheden gaan direct in na betaling. Wanneer je een opvalmogelijkheid aanschaft op het moment dat je advertentie offline staat, wordt de opvalmogelijkheid wel uitgevoerd, maar is niet dan zichtbaar. Het systeem 'leest' namelijk niet of een advertentie op dat moment offline of online staat, maar voert de handeling puur uit op het advertentienummer. Houd hier dus rekening mee. 'Verloren tijd' doordat je advertentie toch offline stond toen je een opvalmogelijkheid kocht, zal door ons niet worden gecompenseerd.