Als je, om wat voor reden dan ook, je e-mailadres niet meer kunt gebruiken, kunnen we je alleen verder helpen indien je een telefoonnummer in je account gebruikt. Je kunt ons dan bellen vanaf dat telefoonnummer, zodat we kunnen zien dat jij de accounthouder bent. Gebruik je geen telefoonnummer in je account, dan kunnen we je helaas niet verder helpen. Wij beantwoorden namelijk alleen vragen over een bepaald account, als er gemaild is vanaf het e-mailadres dat aan het account gekoppeld is. Zo weten wij dat wij werkelijk met de accounthouder communiceren. Uit privacyoverwegingen beantwoorden wij dus geen e-mails over een ander account, dat niet gekoppeld is aan het e-mailadres waarmee gemaild wordt.