Wij willen dat de advertenties op Sexjobs zo betrouwbaar mogelijk zijn. 

Om de betrouwbaarheid van de foto's die bij een advertentie worden geplaatst te vergroten vragen wij om een persoon verificatie.


LET OP: dit verificatieverzoek staat mogelijk in de advertentie bewerk pagina.


Hoe werkt een persoon verificatie?
Wij vragen je om twee foto's te uploaden.


  • Bij foto 1 vragen wij om een selfie waarbij je een Nederlandse of Belgische krant of kassabon van vandaag vasthoudt waardoor wij kunnen vaststellen dat je op dit moment daadwerkelijk in Nederland of België verblijft.

    Zorg ervoor dat de datum hierop goed zichtbaar is.

    Deze foto gebruiken wij om na te gaan of de foto's recent zijn gemaakt en of je in Nederland bent.
  • Bij foto 2 vragen wij een duidelijke selfie waar jij goed op staat.
    Deze foto gebruiken wij als referentie om alle foto's die je bij je advertentie plaatst te vergelijken.

Bij een koppel account moeten jullie beide op de twee verificatiefoto's staan.


Let op, foto's 1 & 2 worden niet openbaar en zullen niet bij de advertentie zichtbaar zijn.